Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (przykladowy formularz zwrotu)

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:
PHU Jakub Kitliński
Ul. Frankowskiego 12
21-500 Biała Podlaska
sklep@dobrysort.pl

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte, chyba że Klient wyraźnie wyrazicie zgodę na inne rozwiązanie.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie wraz z zakupionym produktem: paragonu potwierdzającego zakup, oryginalnego opakowania oraz uzupełnionego formularza zwrotu. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.

7. Podczas dokonania zwrotu, Klient ponosi pełne koszty odesłania produktu do sprzedawcy